نوشته‌ها

چرا موضوع برند و برندسازی اهمیت دارد
برندسازی مادر چیست و چه مزایایی به همراه دارد؟

برندسازی مادر چیست و چه مزایایی به همراه دارد؟، مفهوم برندسازی مادر یا برند سازی حامی و مثالی از برندسازی مادر بخش های این مقاله برندسازی است.

از رسانه ى اجتماعى تا برندينگ اجتماعى
برندهاى جديد بر لب دروازه ها ايستاده اند
برند مفهومی فراتر از لوگو
سرمايه گذارى بر روى هويت برند
برند و برندسازی

برند و برندسازی از جمله عناصر تأثیرگذار در علم بازاریابی است. رخدادها و رقابت های موجود در بازار نشان می دهد که هنوز درک درستی از برند و برندسازی وجود ندارد. برند معادل کسب و کار و شرکت تجاری نیست.