نوشته‌ها

مقايسه برندها با محصولات

چگونه مى توانیم میان برند و محصول تفاوت قائل شویم و آن ها را با یکدیگر مقایسه کنیم ؟

محصول هر آن چیزى است که ما به بازار ارائه مى دهیم تا بتوانیم توجه مخاطب را براى خرید و استفاده جلب کرده و نیاز یا خواسته اى را برآورده کنیم.

تاريخچه برند

برند حضورى دیرپا در میان ما دارد. در قرن هاى گذشته ، برندها به عنوان علائم مالکیت و با داغ کردن بر روى بردگان و اسب ها به کار مى رفتند.

برند چيست

قرن هاست که علم برندسازى به عنوان ابزارى براى ایجاد تمایز میان کالاهاى یک تولید کننده از سایر تولیدکنندگان مطرح است. در واقع واژه ى برند از واژه اى در زبان اسکاندیناوى قدیم تحت عنوان ” Brander ” ( به معناى داغ کردن یا سوزاندن ) ریشه مى گیرد.