کشف درست آموزش بازاریابی

کشف درست آموزش بازاریابی

کشف درست آموزش بازاریابی

درک نیازهای آموزش بازاریابی اولین گام برای بهبود مهارتهای بازاریابی کارمندان تان است. ما به شما نشان می دهیم که چگونه در مسیر آموزش بازاریابی تیم های بازاریابی و فروش تان حرکت نمایید.

یافتن ارائه دهندگان بالقوه آموزش بازاریابی

شما می توانید ارائه دهندگان آموزش بازاریابی را از طریق توصیه همکاران ، جستجو در اینترنت و آکهی های آنلاین پیدا کنید. در این روند ممکن است به مشاوران بازاریابی و یا متخصصین آموزش بازاریابی برخورد نمایید. بایستی به دنبال ارائه دهندگانی بگردید که به روابط بلند مدت فکر می کنند و درک درستی از اهداف آموزش داشته باشند.

ارزیابی ارائه دهندگان آموزش بازاریابی

پس از پیدا کردن افراد و موسسات فعال در امر آموزش بازاریابی ، بایستی پارامترهایی برای ارزیابی ایشان مد نظر داشته باشید. این پارامترها عبارتند از :

  • همخوانی تخصص ایشان با نیازهای آموزشی شما
  • دارا بودن تحصیلات آکادمیک و تجربه کافی آموزش دهنده ها
  • تسلط با مباحث آموزش و ارزیابی کارکنان
  • ارائه فهرست منابع آموزشی و برنامه زمان بندی

مشاورهبازاریابی

دقت داشته باشید در اموزش بازاریابی صرف داشتن تجربه نمی توان به نتایج مورد نظر دست یافت. آموزش دهنده بازاریابی بایستی علاوه بر تجربه در زمینه مشخص دارای تحصیلات دانشگاهی در این حوزه باشد. 

در آموزش بازاریابی چه میزان بودجه در نظر بگیریم ؟

دقت کنید که همواره بایستی بر اساس پتانسیل و توانایی کسب وکارتان بودجه آموزش بازاریابی خود را تنظیم نمایید. اگر شما یک کسب و کار کوچک هستید نیازی نیست که آموزش را متمرکز بر کارکنان خود کنید. شما می توانید به عنوان صاحب کسب و کار شخصاً آموزش ببینید. اما در صورتی که شما دارای تیم بازاریابی و فروش هستید بایستی بر اساس نیاز این تیم ها و به صورت مجزا تصمیم گیری نمایید. بودجه آموزش بازاریابی شما قسمتی از بودجه بازاریابی تان است. در نظر داشته باشید که این بودجه را به صورت گام به گام و با توجه به نتایج کسب شده هزینه نمایید.

تهیه و تنظیم : تیم مشاوره بازاریابی Marketing Iran Talent