فروش ضعیف در برابر فروش قوی

فروش ضعیف در برابر فروش قوی

فروش ضعیف در برابر فروش قوی

فروش ضعیف در برابر فروش قوی : تاکتیک تیم فروش شما کدام است ؟

فروش ضعیف بر قیمت متمرکز است. فروش قوی بر ارزش تاکید دارد. فروش ضعیف از حیله استفاده می کند. فروش قوی متکی بر حقایق است. فروش ضعیف به ترفیعات وابسته است در صورتی که فروش قوی بی انتها و بدون وابستگی است. اجازه دهید با یک تصویر درست فروش ضعیف در برابر فروش قوی را نشان دهیم. هر زمان که شما یا تیم بازاریابی تان، یا نیروی فروش شما به سمت تاکتیک های فروش ضعیف حرکت کند، اعتبار ، شهرت و سود کسب و کارتان به خطر خواهد افتاد. این مسئله می تواند شبیه حالات زیر نیز باشد : توسعه محصول ، معرفی محصول ، ورود به بازارهای جدید.

چه زمانی فروش ضعیف اتفاق می افتد ؟

زمانی که شما کالا یا خدمتی را می فروشید ، در مورد آینده آن بایستی تصورات برنامه ریزی شده ای داشته باشید. گاهی از اوقات بعضی از تاکتیک های فروش منجر به کاهش ارزش برند و حرکت به سمت فروش ضعیف می شود. دقیقاً زمانی که یک کسب و کار تخفیف فروشی را اعلام می کند؛ حرکت های اشتباه، بویژه توسط نیروی فروش، می تواند منجر به فروش ضعیف گردد. شاید تخفیفات فروش به افزایش سریع فروش منجر گردد، اما ممکن است میزان درآمد کسب و کار کاهش یابد. در موارد زیر احتمال وقوع فروش ضعیف بسیار بالا است :

 • تخفیفات با دوره های طولانی
 • عدم اعلام درست تخفیفات
 • الگو برداری نادرست از رقبا
 • تبلیغات بیش از اندازه و غیر هدفمند
 • هدفگیری نادرست بازارهای بزرگ
 • ناهماهنگی های تیمی در نیروی فروش
 • عدم مدیریت صحیح فروش

چگونه فروش قوی داشته باشیم ؟

فعالیت های فروش زیر مجموعه فعالیت های بازاریابی است. بدون یک برنامه بازاریابی منسجم هیچ برنامه فروشی موفق نخواهد بود. برای فروش قوی باید به موارد ذیل دقت نمود :

 • هماهنگی فعالیت های فروش با استراتژی های بازاریابی
 • استخدام مدیر فروش حرفه ای
 • کار تیمی منسجم در واحد فروش
 • برنامه ریزی هدفمند در فروش و پیگیری فعالیت های فروش

نکتهبازاریابی

فروش ضعیف در برابر فروش قوی ، همواره یک دغدغه برای هر کسب و کاری است. برای داشتن فروش قوی نگاهی حرفه ای به بازاریابی و فروش بسیار ضروری است. سعی کنید همکاهنگی های بین تیمی قوی برای تیم های بازاریابی و فروش ایجاد نمایید. مهمترین مسئله در فروش قوی حرکت هماهنگ بازاریابی و فروش است.

تهیه و تنظیم : تیم مشاوره بازاریابی Marketing Iran Talent