هوش مصنوعی در سال 2018 به کدام سو میرود؟ - قسمت اول

هوش مصنوعی در سال ۲۰۱۸ به کدام سو میرود؟ – قسمت اول

15 مثال کاربردی از هوش مصنوعی در بازاریابی – قسمت چهارم

۱۵ مثال کاربردی از هوش مصنوعی در بازاریابی – قسمت چهارم

15 مثال کاربردی از هوش مصنوعی در بازاریابی – قسمت سوم

۱۵ مثال کاربردی از هوش مصنوعی در بازاریابی – قسمت سوم

15 مثال کاربردی از هوش مصنوعی در بازاریابی – قسمت دوم

۱۵ مثال کاربردی از هوش مصنوعی در بازاریابی – قسمت دوم

15 مثال کاربردی از هوش مصنوعی در بازاریابی – قسمت اول

۱۵ مثال کاربردی از هوش مصنوعی در بازاریابی – قسمت اول

آینده برنامه های بازاریابی هوش مصنوعی در خرده فروشی
,

آینده برنامه های بازاریابی هوش مصنوعی در خرده فروشی

در طی چند سال گذشته ، تجارت الکترونیک به آرامی و پیوسته بوسیله هوش مصنوعی (artificial intelligence) دگرگون شده است. دنیا شاهد دگرگونی برندی مانند آمازون بوده که از فروش کتاب به فروش محصولات توصیه شده تبدیل شده است.

بازاریابی هوش مصنوعی و دستیابی به مصرف کنندگان

بازاریابی هوش مصنوعی و دستیابی به مصرف کنندگان

قدرت هوش مصنوعی در مدیریت بازاریابی دیجیتال

قدرت هوش مصنوعی در مدیریت بازاریابی دیجیتال