درسهای زارا به خرده فروشان کوچک
,

درسهای زارا به خرده فروشان کوچک

رقبای زارا نمی توانند کار زارا را تکرار کنند. چرا که آن مشغول ارزان ترین نوع تولید در شرق دور هستند و برای مقابله با زارا بایتسی نوع نگرش خود را تغییر دهند.

بازاریابی و فروش در عمده فروشی گل

بازاریابی و فروش در عمده فروشی گل

بازاریابی و فروش در بسیاری از صنایع دارای ظرافت ها و پیچیدگی های خاص خود می باشد. بازاریابی و فروش در عمده فروشی گل نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

عمده فروشی آنلاین دوربین

عمده فروشی آنلاین دوربین

جای تعجب نیست که تقریبا تمام بازیگران فعال در عمده فروشی آنلاین دوربین، طیف وسیعی از مصرف کنندگان بازار الکترونیک را در اختیار دارند. هر کدام از این عمده فروشان آنلاین رقیبی سرسخت برای یکدیگر هستند.

تعیین قیمت گذاری محصولات در عمده فروشی

تعیین قیمت گذاری محصولات در عمده فروشی

بازاریابی عمده فروشی

بازاریابی عمده فروشی

بازاریابی عمده فروشی می تواند کمی پیچیده باشد. اغلب بازاریابان حرف های بزرگی می زنند و به شما در مورد درک محصول ، گزاره ارزش یا بخش های بازار و مدلهای درآمد می گویند – و تمام اینها می توانند بسیار غریب باشند. پس از کجا بایستی شروع کنیم ؟

تفاوت بین خرده فروشی و عمده فروشی
, ,

تفاوت بین خرده فروشی و عمده فروشی

عمده فروشی
,

عمده فروشی

“عمده فروشى ” شامل همه فعالیت هاى مربوط به خرید کالاها یا خدمات (براى فروش مجدد یا به مصرف رساندن در شرکت) مى شود. کشاورزان و تولید کنندگان در این گروه قرار نمى گیرند ، زیرا کار یا وظیفه اصلى آن ها تولید است ، خرده فروشى ها مستثنا مى شوند.

خرده فروشی و عمده فروشی
,

خرده فروشی و عمده فروشی

خرده فروشی و عمده فروشی ، تعریف خرده فروشی ، تعریف عمده فروشی و ارائه مثال از جمله موارد اشاره شده در این مقاله بازاریابی و فروش است.