دیجی کالا در برابر آمازون

دیجی کالا در برابر آمازون

دیجی کالا در برابر آمازون : دیجی کالا در بسیاری از موارد نسبت به رقبای ایرانی پیشگام تر و خلاق تر است، البته یکی از دلایل عمده می تواند ضعف رقبا در نوع الگو برداری و تقلیدهای روزمره از دیجی کالا و مشخص نبودن نقشه راه استراتژیک باشد.

دیجی کالا و بازاریابی حرفه ای

دیجی کالا و بازاریابی حرفه ای

شکوفا منش بررسی آسیب شناسی سیستم بازاریابی و فروش

شکوفا منش بررسی آسیب شناسی سیستم بازاریابی و فروش

ماهنامه تخصصی بازاریابی شماره 2

ماهنامه تخصصی بازاریابی شماره ۲

ماهنامه-تخصصی-بازاریابی-شماره-1

ماهنامه تخصصی بازاریابی شماره ۱

علت تمرکز بیشتر واحدهای بازاریابی بر فعالیتهای پیشبردی
,

علت تمرکز بیشتر واحدهای بازاریابی بر فعالیتهای پیشبردی

برترین کمپین های بازاریابی سال 2016
,

برترین کمپین های بازاریابی سال ۲۰۱۶

فلسفه بازاریابی و فروش هوندا

فلسفه بازاریابی و فروش هوندا