در دوران رکود چه کسب و کارهایی شکست می خورند

در دوران رکود چه کسب و کارهایی شکست می خورند

صرفاً تعداد معدودى از بازاریابان توانایى شناساسى و کشف فرصت ها را دارند . در دوران رکود اقتصادى ، بازاریابى شکست نمى خورد ، صرفاً بازاریابانى ، شکست خواهند خورد که همواره تصویرى از شکست را در ذهن دارند.

استخدام بازاریاب ، بدترین نوع بازاریابی و ضد بازاریابی

استخدام بازاریاب ،بدترین نوع بازاریابی و ضد بازاریابی

بازاريابى چيست و مفاهیم اصلی در بازاریابی کدامند

بازاریابى چیست و مفاهیم اصلی در بازاریابی کدامند

مفاهیم مورد استفاده اشتباه از بازاریابی در شرکت ها

مفاهیم مورد استفاده اشتباه از بازاریابی در شرکت ها

تاريخ پيدايش و ظهور مفاهيم بازاريابى

تاریخ پیدایش و ظهور مفاهیم بازاریابى

تفاوت ميان بازاريابى و تجارت (خريد و فروش) چيست ؟

تفاوت میان بازاریابى و تجارت (خرید و فروش) چیست ؟

فرصت های کسب و کار در اقتصاد رو به رشد جهان

فرصت های کسب و کار در اقتصاد رو به رشد جهان

آيا بازاريابى در حوزه هاى مختلف يكسان است ؟

آیا بازاریابى در حوزه هاى مختلف یکسان است ؟

بازاریابی علمی بین رشته ای

بازاریابی علمی بین رشته ای