معرفی مدل بازاریابی مدرن ۳M

معرفی مدل بازاریابی مدرن 3M

معرفی مدل بازاریابی مدرن ۳M

معرفی مدل بازاریابی مدرن ۳M : در سال ۲۰۱۳ ، مانیفیست بازاریابی مدرن به طور تفصیلی معتقد بود رشته بازاریابی بایستی بازاریابی دیجیتال و کلاسیک را در بر گیرد.

افزایش کانال ها و تکنولوژی های جدید محیطی که بازاریابان در آن کار می کنند را به طور چشمگیری تغییر داده است. اما شیوه ای که در آن بازاریابی آموخته و درک می گردد تغییری نکرده است. این رویه پایدار نیست. ما نیاز داریم داریم تا چارچوب یکپارچه جدیدی را برای این الگوهای در حال تغییر ابداع کنیم. در کنار این احساس نیاز ، الزامات جدیدی برای بازاریابی وجود دارد مانند :

  • شایستگی ها و قابلیت های حوزه های تخصصی مثل تجزیه و تحلیل داده ها ،
  • تجربه مشتری
  • محتوا
  • چند کاناله شدن و شخصی سازی

که همه ی اینها بایستی در یک مدل قطعی منعکس گردند.

با توجه به این تغییرات و افزایش سرعت تکامل دیجیتال بحران جدی عملکرد بازاریابی را تهدید می کند : هر چند خیلی واضح نیست ، ما نمی دانیم که به درستی چه مهارتهایی نیاز داریم ، چگونه باید سازماندهی کنیم و چطور در تعامل با فضای کسب و کار آنها را بکار بندیم. و این بحثی تمام نشدنی میان بازاریابی دیجیتال و بازاریابی سنتی است.

در سال ۲۰۱۳ ، مانیفیست بازاریابی مدرن به طور تفصیلی معتقد بود که رشته بازاریابی بایستی بازاریابی دیجیتال و کلاسیک را در بر گیرد. معرفی مدل بازاریابی مدرن ۳M اکنون چارچوبی جدید برای اعمال این تفکر ایجاد کرده است.

تصویری که از این مدل در مقاله بازاریابی با مدل ۳M در عصر دیجیتال نشان خواهیم داد ، مشخص می سازد که عناصر بازاریابی در یک پیکربندی جدید جمع شده اند . مدل بازاریابی مدرن یک نیروی متحد برای اتصال بازاریابی دیجیتال و کلاسیک است . این مدل شایستگی های مورد نیاز و طراحی سازمانی را برای ما به ارمغان خواهد آورد.

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش Marketing Iran Talent