تحقیقات بازاریابی در بازاریابى پارتیزانى

تحقيقات بازاریابی در بازاريابى پارتيزانى

تحقیقات بازاریابی در بازاریابى پارتیزانى

تحقیقات بازاریابی در بازاریابى پارتیزانى  یکی از مهمترین نکات قابل در بازاریابی و فروش بویژه بازاریابی پارتیزانی در کسب و کارهای کوچک است.

سازمانهاى پارتیزانى غالباً به مشتریان خود نزدیک مى شوند . با آنان صحبت کنید ، بکوشید نگرانیها و نیازهاى شان را دریابید .

پیشنهادها برای تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی در بازاریابى پارتیزانى

تحقیقات بازاریابی در بازاریابى پارتیزانى

اطلاعات مربوط به تماس با مشتریان و مشتریان احتمالى خود را در هر زمان و هر کجا که مى توانید گردآورى کنید.

به طور مثال ، از مردم بخواهید کارتهاى ویزیت خود را به درون یک جام بیندازید و هر ماه چند کارت را به قید قرعه براى بردن محصول یا خدمتى معین انتخاب کنید .

با دیگر کسب و کارهایى که محتمل است مشتریان تان با آنها نیز به کسب و کار بپردازند ، روابط تجارى برقرار کنید.

به طور مثال ، یک تهیه ى غذا براى مجالس و میهمانیها ، ممکن است با یک گل فروش در خصوص مراسم عروسى تجارت کند .

بکوشید با ارائه تخفیفها یا جوایز به مشتریان تان براى در اختیار گذاشتن نامهاى مشتریان احتمالى ، از آنان اطلاعات کسب کنید.

ردّ درخواستهایى را که براى شما مى آیند بگیرید ، تا ببینید از کجا سرچشمه مى گیرند ، به این ترتیب مى توانید تلاشهاى آتى خود را نشانه روى کنید.

در خلال معاملات ، سعى کنید بفهمید که مشتریان چه قدر از محصولات یا خدمات شما رضایت دارند و ببینید که آیا پیشنهادى دارند.

از دوستان خود بپرسید که وقتى به محل کار شما براى دیدن تان مى آیند چه برخوردى با آنان مى شود. گاهى ، به محل کار خود تلفن بزنید تا ببینید تلفنى چه برخوردى با شما مى شود .

گروههاى کانون غیر رسمى را سازمان دهى کنید

جایى که ۵ یا ۶ نفر از مشتریان احتمالى  گردهم مى آیند تا در کنار صرف قهوه یا تنقلات ، درباره ى محصولات و خدمات شما بحث کنند.

از یک پیمایش پستى بهره گیرید و یا از دانشجویان به عنوان پرسشگر استفاده کنید.

ارزش مشتریان تان را معلوم کنید.

فروش متوسط به ازاى هر مشترى در هر سال و سودتان از آن فروش را برآورد کنید . مطمئن شوید که کارکنان تان ارزش هر یک از مشتریان تان را مى دانند .

منبع : بازاریابی از صفر تا صد

0/5 (0 Reviews)