بازاریابی جهانی

بازاریابی جهانی را با مطالعه مفهوم بازاریابی جهانی ، مشارکت های راهبردی جهانی ، محتوای تبلیغات جهانی و سازمانهای اقتصادی منطقه ای فرا گیرید.

کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه

کشور های توسعه یافته و کشور های در حال توسعه

بازارهای نوپا و سیستم اقتصادی پیشرفته از دیدگاه بازاریابی جهانی مسئله بسیار مهم این است که باید بازار های نو پا ( کشور های در حال توسعه ) را از سیستم اقتصادی پیشرفته ( کشور های توسعه یافته ) تفکیک کرد ، کشور های برزیل ، روسیه ، هندوستان و ...
ادامه مطلب
بازاریابی جهانی

تعداد بازارها در صادرات

تصمیم گیری در مورد صادرات شرکت باید تصمیم بگیرد که محصولات خود را به چند کشور صادر کند ( وارد چند کشور بشود ) و این نوع فعالیت را با چه سرعتی انجام دهد. اغلب استراتژی های ورود به کشور های دیگر از این قرارند ، روش تهاجمی ، روش ...
ادامه مطلب
ورود به بازارهای جهانی

ورود به بازار های جهانی

تصمیم گیری درباره ورود به بازار های جهانی اگر بازار های داخلی دارای گستره لازم باشند ، بیشتر شرکت ها ترجیح می دهند فعالیت ها را در داخل کشور انجام دهند. در چنین حالتی مدیران الزامی ندارند زبان دیگری بیاموزند ، با قوانین کشور های دیگر آشنا شوند ، مسئله ...
ادامه مطلب
رقابت در بازارهای جهانی

رقابت در بازار های جهانی

رقابت در سطح بین الملل بسیاری از شرکت ها سال ها است که دامنه فعالیت های خود را به کشور های دیگر کشانده اند. شرکت هایی مانند Shell ،Bayer and Toshiba محصولات خود را در بسیاری از کشور ها عرضه می نمایند. شرکت هایی مانند Parada ، Guccii and Louis ...
ادامه مطلب
گرایشات مردم به محصولات خارجی

گرایشات مردم به سمت محصولات خارجی

گرایشات مردم به سمت محصولات خارجی یکی از واقعیت های بازاریابی جهانی وجود گرایشات کلیشه ای در مورد محصولات خارجی است. گرایشات کلیشه ای ممکن است به نفع فعالیت های مدیر بازاریابی باشد ، و یا این که او را با مشکل مواجه کند. هیچ کشوری دارای شهرت انحصاری مطلوب ...
ادامه مطلب
بازاریابی و توسعه اقتصادی

بازاریابی و توسعه اقتصادی

بازاریابی و توسعه اقتصادی سؤال مهمی که مطرح می باشد آن است که آیا بازاریابی و توسعه اقتصادی ارتباطی دارد یا خیر. برخی عقیده دارند که رشته بازاریابی فقط با شرایط کشور های مرفه و صنعتی که مشکل عمده آنها هدایت منابع جامعه به سوی تولید کالا ها و خدمات ...
ادامه مطلب
بازار شکنی یا دامپینگ

بازار شکنی یا دامپینگ

بازار شکنی یا دامپینگ بازار شکنی یا دامپینگ یکی از موضوعات مهم راهبرد قیمت گذاری جهانی است. مقررات ضد بازار شکنی 1979 گات ، بازار شکنی را فروش محصولات وارداتی با قیمتی کمتر از بازار داخلی با کشور مادر تعریف نموده است. علاوه بر این ، تعداد زیادی از کشور ...
ادامه مطلب
مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت دوم

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت دوم

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت دوم معنی « واژه بازاریابی جهانی محلی شده » چیست ؟ معنی این واژه به طور خلاصه آن است که : یک شرکت جهانی موفق بایستی این توانایی را داشته باشد که « جهانی فکر کند و محلی عمل نماید » . بازاریابی جهانی ممکن ...
ادامه مطلب
مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت دوم

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت اول

مفهوم بازاریابی جهانی – قسمت اول مبنای یک برنامه بازاریابی جهانی موفقیت آمیز ، درک جامع دانش بازاریابی است. بازاریابی فرآیند تمرکز منابع و اهداف سازمان بر فرصت ها و نیاز های محیطی است. اولین و زیر بنایی ترین حقیقت درباره بازاریابی آن است که در سطح جهان دارای کاربرد ...
ادامه مطلب
ماهیت مشارکت های راهبردی جهانی

ماهیت مشارکت های راهبردی جهانی

ماهیت مشارکت های راهبردی جهانی مشارکت های راهبردی جهانی اتصال و ارتباط بین شرکت هایی را نشان می دهد که با همکاری یکدیگر اهداف مشترکی را تعقیب می نمایند. پیوند هایی که در این مبحث مورد توجه قرار خواهند گرفت دارای ویژگی های زیر می باشد : اولا ً ، ...
ادامه مطلب
عوامل موفقیت مشارکت های راهبردی جهانی

عوامل موفقیت مشارکت های راهبردی جهانی

عوامل موفقیت مشارکت های راهبردی جهانی با فرض اینکه یک پیوند راهبردی دارای پنج پیش شرط که قبلاً بیان گردید ، می باشد. باز هم ضروری است که شش عامل اساسی زیر که برای موفقیت هر مشارکت راهبردی جهانی فوق العاده مهم است ، مورد توجه قرار گیرد. این عوامل ...
ادامه مطلب
دلایل همکاری در مشارکت های راهبردی جهانی

دلایل همکاری در مشارکت های راهبردی جهانی

دلایل همکاری در مشارکت های راهبردی جهانی چرا یک شرکت به ظاهر جهانی می خواهد با شرکت های دیگر ( محلی یا خارجی ) همکاری کند ؟ چرا شرکتی که در صنعت یا بازار خود مسلط است علاقمند به همکاری با رقبای خود می باشد ؟ برای این کار دو ...
ادامه مطلب
تعمیم پیام در بازاریابی جهانی - قسمت سوم

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی – قسمت سوم

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی  -  قسمت سوم در آغاز دهه 1980 « پیر لئوتارد – ووگت » مدیر عامل شرکت « نستله » نقطه نظرات مشابهی را در مصاحبه با مجله ادورتایزینگ ایج اعلام نمود :خبرنگار مجله : آیا علائق و ترجیحات مصرف کنندگان کشور های مختلفی که شما ...
ادامه مطلب
تعمیم پیام در بازاریابی جهانی - قسمت دوم

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی – قسمت دوم

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی  - قسمت دوم سؤال کلیدی که مدیران بازاریابی جهانی با آن مواجه می باشند آن است که آیا باید پیام تبلیغاتی مشخص و راهبرد رسانه به علت شرایط محیطی از یک منطقه به منطقه دیگر یا از یک کشور به کشور دیگر تغییر یابد یا ...
ادامه مطلب
تعمیم پیام در بازاریابی جهانی - قسمت اول

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی – قسمت اول

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی  - قسمت اول متخصصان تبلیغات به طور کلی توافق دارند که نیاز های کلی ارتباطات و ترغیب مؤثر ثابت است و در کشور های مختلف به نحو یکسانی وجود دارد. در مورد اجزاء فرآیند ارتباطات نیز عقیده مشابهی وجود دارد. پیام فرستنده باید رمز گذاری ...
ادامه مطلب
بازار مشترک مخروط جنوبی

بازار مشترک مخروط جنوبی

بازار مشترک مخروط جنوبی کشور های آرژانتین ، برزیل ، پاراگوئه و اروگوئه ( با جمعیت 200 میلیون نفر و محصول ناخالص داخلی 900 میلیارد دلار در سال 1997 ) در ماه مارس سال 1991 توافق کردند که این بازار مشترک را برای کالا ها ، خدمات ، سرمایه و ...
ادامه مطلب
جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا

جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا

جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا پیمان لاگوس که مطابق آن جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا ایجاد گردید. در ماه می سال 1975 توسط 16 کشور با هدف توسعه بازرگانی ، همکاری ، و خود اتکایی در غرب آفریقا امضا شد. اعضاء این اتحادیه عبارتند از : « بنین ...
ادامه مطلب
کشور های حوزه کارائیب و بازار مشترک

کشور های حوزه کارائیب و بازار مشترک

کشور های حوزه کارائیب و بازار مشترک این اتحادیه در سال 1973 به عنوان حرکتی در جهت یکپارچگی بیشتر کشور های حوزه کارائیب تشکیل و جایگزین « انجمن تجارت آزاد حوزه کارائیب » شد که در سال 1965 تأسیس گردیده بود. کشور های عضو این اتحادیه عبارتند از : آنتیگ ...
ادامه مطلب
شورای همکاری کشور های عرب حوزه خلیج فارس

شورای همکاری کشور های عرب حوزه خلیج فارس

شورای همکاری کشور های عرب حوزه خلیج فارس این سازمان که به نام شورای همکاری خلیج فارس شناخته شده است در سال 1981 توسط شش کشور عربی بحرین ، کویت ، عمان ، قطر ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تشکیل شد. این شورا ابزار لازم را جهت هماهنگی ...
ادامه مطلب
گروه کشور های آند

گروه کشور های آند

گروه کشور های آند این گروه در سال 1969 به طور رسمی با هدف سرعت بخشیدن به توسعه موزون کشور های عضو از طریق یکپارچه سازی اقتصادی و اجتماعی ایجاد گردید. اعضاء گروه شامل کشور های بولیوی ، کلمبیا ، اکوادور ، پرو و ونزوئلا می باشند. این سازمان شامل ...
ادامه مطلب
منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی

منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی

منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی در سال 1988 ، ایالات متحده یک موافقت نامه تجاری آزاد با کانادا امضا کرد ( موافقت نامه تجارت آزاد بین ایالات متحده و کانادا ) . این موافقت نامه در سال 1993 توسعه یافت و عضویت مکزیک را پذیرفت و به نام نفتا نام ...
ادامه مطلب
بازاریابی جهانی منطقه اقتصادی اروپا

منطقه اقتصادی اروپا

منطقه اقتصادی اروپا در اکتبر سال 1991 ، کشور های اتحادیه اروپا و « اتحادیه تجارت آزاد اروپا » پس از 14 ماه مذاکره در مورد ایجاد منطقه آزاد اروپا که هدف آن حرکت آزاد کالا ها ، خدمات ، سرمایه و نیروی کار بین دو گروه تا ژانویه سال ...
ادامه مطلب

موافقت نامه همکاری اقتصادی کشور های حاشیه اقیانوس آرام

موافقت نامه همکاری اقتصادی کشور های حاشیه اقیانوس آرام ( اپک ) در ماه نوامبر هر سال ، نمایندگان 18 کشور حاشیه اقیانوس آرام به صورت رسمی با یکدیگر ملاقات می نمایند تا دور نمای آزاد سازی تجاری را مورد بحث و بررسی قرار دهند. کشور های عضو اپک در ...
ادامه مطلب
همایش هماهنگی توسعه جنوب آفریقا

همایش هماهنگی توسعه جنوب آفریقا

همایش هماهنگی توسعه جنوب آفریقا این اتحادیه در سال 1980 توسط کشور های سیاه پوست منطقه برای توسعه تجارت و همکاری برگزار شد. ده کشور عضو این اتحادیه عبارتند از : آنگولا ، بوتسوانا ، لسوتو ، مالاوی ، موزامبیک ، نامیبیا ، سوزایلند ، تانزانیا ، زامبیا و زیمبابوه ...
ادامه مطلب
بازار مشترک آمریکای مرکزی

بازار مشترک آمریکای مرکزی

بازار مشترک آمریکای مرکزی کشور های آمریکای مرکزی سعی می نمایند تا بازار مشترک خود را که در دهه 1960 ایجاد شده بود ، مجدداً احیا نمایند. این بازار ، پس از جنگ سال 1969 بین هندوراس و السالوادور که پس از اغتشاش در یک مسابقه فوتبال بین دو کشور ...
ادامه مطلب
اتحادیه کشور های جنوب شرقی آسیا

اتحادیه کشور های جنوب شرقی آسیا

اتحادیه کشور های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) اتحادیه کشور های جنوب شرقی آسیا سازمانی است برای توسعه همکاری های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بین نه کشور عضو شامل : اندونزی ، برونئی ، مالزی ، فیلیپین ، سنگاپور ، تایلند ، لائوس ، میانمار ...
ادامه مطلب
اتحادیه تجاری منطقه آزاد اروپای مرکزی

اتحادیه تجاری منطقه آزاد اروپای مرکزی

اتحادیه تجاری منطقه آزاد اروپای مرکزی انتقال تدریجی کشور های اروپای مرکزی و شرقی از اقتصاد متمرکز به اقتصاد مبتنی بر بازار منجر به فروپاشی شورای همکاری های اقتصادی متقابل « کومکون » گردید. اتحادیه کومکون با ابتکار اتحاد جماهیر شوروی سابق و عضویت کشور های کمونیستی اروپای شرقی در ...
ادامه مطلب
اتحادیه اروپایی

اتحادیه اروپایی

اتحادیه اروپایی – European Union  اتحادیه اروپایی ( که در گذشته جامعه اروپا نامیده می شد ) برابر معاهده رم در ژانویه سال 1958 ایجاد گردید. شش عضو اولیه شامل کشور های : بلژیک ، فرانسه ، هلند ، ایتالیا ، لوگزامبورگ و آلمان غربی بودند. بریتانیا ، دانمارک و ...
ادامه مطلب