" />آنالیز داده های فروش - استراتژی های بازاریابی و فروش - تحلیل آماری - سیستم های فروش

آنالیز داده های فروش

آنالیز داده های فروش کلیدی برای موفقیت کسب و کار و دستیابی به نتایج دلخواه استراتژی های بازاریابی و فروش است . داده های شما با تحلیل آماری آنالیز می شوند.

معتقدیم که آنچه اتفاق مى افتد ، نقشه راه هر کسب و کار است بدون بررسى داده هاى فروش و تبدیل نتایج این بررسى به اطلاعات کاربردى هیچ استراتژى بازاریابى و فروشى قادر به دستیابى به اهداف خود نخواهد بود .

در آنالیز فروش Marketing Iran Talent از نرم افزارهاى زیر بسته به شرایط استفاده مى نمایند :

 Amas     PLS    SPSS      Excel  Lisrel

Marketing Iran Talen  داده هاى شما را به صورت طبقه بندى شده تحلیل و علاوه بر اعلام نتایج ، تاکتیک هاى کاربردى کوتاه مدت و استراتژى هاى استسى بلند مدت در بازاریابى و فروش را به شما ارائه خواهد نمود . در این بخش موارد زیر همراه با ارائه فایل هاى تحلیلى به مشتریان عرضه مى گردد :

آنالیز ابتدایی و تحلیل موقعیتی

در این قسمت از آنالیز داده های فروش ، ما داده های فعلی فروش را بررسی و موقعیت فعلی کسب و کار و فروش آن را تحلیل می نماییم.

آنالیز داده های فروش

بررسی روندهای فروش

هدف ما از بررسی روندهای فروش مشخص نمودن نقاط ضعف و تهدیدات کسب و کار و ارائه راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت به منظور تثبیت و پایدار نمودن فروش است.

آنالیز داده های فروش

بررسی فروش تاریخی کسب و کار

بررسى فروش هاى ماهانه و فصلى و ارائه پیش بینى فروش یکی دیگر از فعالیت های ما در آنالیز داده های فروش و ارائه راه کارهای عملیاتی در بازاریابی و فروش است.

آنالیز داده های فروش

آنالیز سبد کالا

ما به منظور ارائه راهکارهای مدیریت محصول سبد کالا / خدمات شما مورد آنالیز و بررسی قرار می دهیم . نتایج حاصل از آنالیز سبد کالا به ما در ارائه برنامه های امتیاز گذاری کالایی فروشندگان و رشد و توسعه کالا کممک می نماید.

آنالیز داده های فروش

آنالیز عملکرد کارشناسان فروش

آنالیز عملکرد کارشناسان فروش همراه با ارائه نمودارهاى آمارى بوده و به صاحبان کسب و کار کمک می کنیم تا با شناخت بهتر از فروشندگان خود تصمیمات صحیح تری نسبت به برنامه فروش خود داشته باشند.

آنالیز داده های فروش

طراحی و پیاده سازی سیستم های فروش

هر چقدر در بازاریابى قدرتمند عمل کنید اما فاقد یک سیستم به روز در بخش فروش باشید ، محتوم به شکست مى باشد . ما در سیستم به نیاز شما و با توجه به نوع محصول / بازار ، سیستم هاى مدون فروش را همراه با ارائه ى مشاوره نحوه ى امتیازدهى ، محاسبه پورسانت ، سیستم پى گیرى فروش ، و بازاریابى داخلى به مشترى ارائه مى نماییم .

قالب آماده مارکتینگ پلن + فایل اکسل محاسبه بودجه برنامه بازاریابی + تقویم برنامه بازاریابی Marketing Plus