استراتژی قیمت گذاری پرمایه و گران یا گزاف

استراتژی قیمت گذاری پرمایه و گران ، قیمت گذاری گزاف ، قیمت گذاری اسکیمینگ یا Skimming Pricing چیست ؟ استراتژی های قیمت گذاری مختلفی برای تجارت وجود دارد.

هزینه فروش

هزینه فروش هزینه ای است که برای تولید کالاها یا خدمات ارائه شده در یک دوره خاص توسط یک شرکت یعنی مواد ، نیروی کار و هزینه های غیرمستقیم صرف شده است.

درک مفاهیمی مانند نرخ رشد (growth rate) و درصد رشد (growth percentage) به ما کمک می کند تا تصویری بهتری از محیط اطراف خود داشته باشیم.

تخفیف حجمی

تخفیف حجمی Volume Discount را زمانی می توان تعریف کرد که کسب و کار یا نام تجاری، انگیزه مالی یا مزایای مالی را برای برانگیختن مشتریان یا گروهی از افراد برای خرید مقدار زیادی از کالا تعریف می گردد.

استراتژی قیمت گذاری

استراتژی قیمت گذاری یکی ارکان مهم در بازاریابی هر کسب و کار است .درک اینکه قیمت گذاری اساس استراتژی فروش است ، به رشد کسب و کارها کمک شایانی می نماید .

ارزان فروشی و قیمت گذاری تهاجمی
روان شناسى مصرف كننده و قيمت گذارى
استراتژی قیمت گذاری در بازاریابی

قیمت یکی از متغیر ها یا ارکان بازاریابی است که به ” درآمد ” می انجامد ، سایر متغیر ها هزینه به بار می آورند.

قیمت-گذاری-و-نگرش-مصرف-کنندگان
قیمت گذاری در محیط در حال تغییر