تخفیف حجمی

تخفیف حجمی Volume Discount را زمانی می توان تعریف کرد که کسب و کار یا نام تجاری، انگیزه مالی یا مزایای مالی را برای برانگیختن مشتریان یا گروهی از افراد برای خرید مقدار زیادی از کالا تعریف می گردد.

استراتژی قیمت گذاری

استراتژی قیمت گذاری یکی ارکان مهم در بازاریابی هر کسب و کار است .درک اینکه قیمت گذاری اساس استراتژی فروش است ، به رشد کسب و کارها کمک شایانی می نماید .

ارزان فروشی و قیمت گذاری تهاجمی
روان شناسى مصرف كننده و قيمت گذارى
استراتژی قیمت گذاری در بازاریابی

قیمت یکی از متغیر ها یا ارکان بازاریابی است که به ” درآمد ” می انجامد ، سایر متغیر ها هزینه به بار می آورند.

قیمت گذاری در محیط در حال تغییر