بازاریابی و استراتژی

بررسی مدلها و مفاهیم بازاریابی و استراتژی برای درک بهتر مفهوم بازاریابی و استفاده صحیح آن در کسب و کارها بسیار حائز اهمیت است.

استراتژی بازاریابی چیست

استراتژی بازاریابی (marketing strategy) اساسا به شما می گوید که برای بازاریابی محصول / شرکت یا سازمان خود چه کاری را باید انجام دهید.

استراتژی-ها-و-برنامه-های-عملیاتی
محدودیت-ها-و-معایب-تحلیل-swot
ماموریت-سازمان-در-برابر-چشم-انداز-سازم
فرآیند-برنامه-ریزی-استراتژیک