در دوران رکود چه کسب و کارهایی شکست می خورند

صرفاً تعداد معدودى از بازاریابان توانایى شناساسى و کشف فرصت ها را دارند . در دوران رکود اقتصادى ، بازاریابى شکست نمى خورد ، صرفاً بازاریابانى ، شکست خواهند خورد که همواره تصویرى از شکست را در ذهن دارند.

استخدام بازاریاب ، بدترین نوع بازاریابی و ضد بازاریابی
بازاريابى چيست و مفاهیم اصلی در بازاریابی کدامند
مفاهیم مورد استفاده اشتباه از بازاریابی در شرکت ها
تاريخ پيدايش و ظهور مفاهيم بازاريابى
تفاوت ميان بازاريابى و تجارت (خريد و فروش) چيست ؟
فرصت های کسب و کار در اقتصاد رو به رشد جهان
آيا بازاريابى در حوزه هاى مختلف يكسان است ؟
بازاریابی علمی بین رشته ای