چرا 75٪ از ایمیل های بازاریابی هیچوقت خوانده نمی شوند؟

چرا ۷۵٪ از ایمیل های بازاریابی هیچوقت خوانده نمی شوند؟ ایمیل هنوز هم برای بازاریابی و افرادی که قصد داریم با آن¬ها ارتباط برقرار کنیم حائز اهمیت است.

بهترین استراتژی بازاریابی کدام است ؟ یک شرکت چگونه مى تواند روند رقابت را از طریق عملکرد قابل اعتماد و بى نقص ، رهبرى محصول و ارایه محصولى برتر ، یا مشترى نوازى ، تعیین کند ؟

در این مقاله از مجموعه مقالات پرسش و پاسخ های بازاریابی به نقش و حوزه اختیارات بازاریابی و بازاریاب در فعالیت های شرکت و چگونگی تاثیر آنها در سودآوری و کشف فرصت های بازار می پردازیم.

اینکه علاقه مندان بازاریابی چه کسانی هستند ؟ نقاط ضعف بازاریاب ها کدام اند ؟ چرا نرخ تغییر مدیران بازاریابی بسیار بالاست ؟ مهمترین موضوعات این بخش از پرسش و پاسخ بازاریابی است.

بازاریابان ، توسط مدیران عامل براى ارتقاى فروش محصولات شرکت ، شدیداً زیر فشار هستند. البته ، بازده شرکت ، تا حدودى از طریق گزارش واحد بازاریابى در خصوص پیش بینى فروش تعیین مى شود .

در دوران رکود چه کسب و کارهایی شکست می خورند

صرفاً تعداد معدودى از بازاریابان توانایى شناساسى و کشف فرصت ها را دارند . در دوران رکود اقتصادى ، بازاریابى شکست نمى خورد ، صرفاً بازاریابانى ، شکست خواهند خورد که همواره تصویرى از شکست را در ذهن دارند.

استخدام بازاریاب ، بدترین نوع بازاریابی و ضد بازاریابی
بازاريابى چيست و مفاهیم اصلی در بازاریابی کدامند
مفاهیم مورد استفاده اشتباه از بازاریابی در شرکت ها
تاريخ پيدايش و ظهور مفاهيم بازاريابى