برندینگ چیست ؟ برندینگ فرآیندی است که به شما کمک می کند تا در مورد همه جوانب برند خود شفاف سازی کنید و به یک توافق برسید.

ایجاد جایگاه از طریق تصویر

برند “مارلبورو” مثال مناسبی برای جایگاه سازی از طریق تصویر می باشد. قبل از مارلبورو، “وینستون” در تبلیغات خود فرد کابویی را به نمایش می گذاشت …

سمبل ها

انتخاب سمبل ها برای معرفی و تقویت جایگاه برند در بازار همچون انتخاب نام لازم و ضروری است. سمبل ها نشانه هایی هستند که باعث می شوند، افراد راحت تر برند شرکت را از میان انبوه برندها تشخیص دهند.

معرفی جایگاه برند به مشتریان