بازار مشترک مخروط جنوبی

بازار مشترک مخروط جنوبی

کشور های آرژانتین ، برزیل ، پاراگوئه و اروگوئه ( با جمعیت ۲۰۰ میلیون نفر و محصول ناخالص داخلی ۹۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ ) در ماه مارس سال ۱۹۹۱ توافق کردند که این بازار مشترک را برای کالا ها ، خدمات ، سرمایه و نیروی کار ایجاد نمایند.

جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا

جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا

کشور های حوزه کارائیب و بازار مشترک

کشور های حوزه کارائیب و بازار مشترک

این اتحادیه در سال ۱۹۷۳ به عنوان حرکتی در جهت یکپارچگی بیشتر کشور های حوزه کارائیب تشکیل و جایگزین « انجمن تجارت آزاد حوزه کارائیب » شد که در سال ۱۹۶۵ تأسیس گردیده بود.

شورای همکاری کشور های عرب حوزه خلیج فارس

شورای همکاری کشور های عرب حوزه خلیج فارس

منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی

منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی

موافقت نامه همکاری اقتصادی کشور های حاشیه اقیانوس آرام

همایش هماهنگی توسعه جنوب آفریقا

همایش هماهنگی توسعه جنوب آفریقا

بازار مشترک آمریکای مرکزی

بازار مشترک آمریکای مرکزی