بازار مشترک مخروط جنوبی

کشور های آرژانتین ، برزیل ، پاراگوئه و اروگوئه ( با جمعیت ۲۰۰ میلیون نفر و محصول ناخالص داخلی ۹۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ ) در ماه مارس سال ۱۹۹۱ توافق کردند که این بازار مشترک را برای کالا ها ، خدمات ، سرمایه و نیروی کار ایجاد نمایند.

جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا
کشور های حوزه کارائیب و بازار مشترک

این اتحادیه در سال ۱۹۷۳ به عنوان حرکتی در جهت یکپارچگی بیشتر کشور های حوزه کارائیب تشکیل و جایگزین « انجمن تجارت آزاد حوزه کارائیب » شد که در سال ۱۹۶۵ تأسیس گردیده بود.

شورای همکاری کشور های عرب حوزه خلیج فارس
منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی
همایش هماهنگی توسعه جنوب آفریقا
بازار مشترک آمریکای مرکزی