نوشته‌ها

نمايش محصول : شيوه ى تبليغاتى موفق و خلاقانه

از آنجا که نمایش محصول نقش چشم گیرى در جلب توجه مشترى ها دارد ، بسیارى از دست اندر کاران تبلیغات به استفاده از رویکردهاى خلاقانه در استفاده از آن روى آورده اند.

كسب-درآمد-از-طريق-تبليغات-آنلاین-

آگهى هاى تبلیغاتى ویدئویى در محیط اینترنت به تدریج در عرصه ى تبلیغات ، نقش مهمى یافته است و به عنوان یکى از گزینه هاى مورد علاقه در کسب مشترى هاى جدید به شمار مى آید.

تبلیغات خلاق هیجان برانگیز