نوشته‌ها

برند و برندسازی
مقايسه برندها با محصولات

چگونه مى توانیم میان برند و محصول تفاوت قائل شویم و آن ها را با یکدیگر مقایسه کنیم ؟

محصول هر آن چیزى است که ما به بازار ارائه مى دهیم تا بتوانیم توجه مخاطب را براى خرید و استفاده جلب کرده و نیاز یا خواسته اى را برآورده کنیم.