نوشته‌ها

برند و برندسازی

برند و برندسازی از جمله عناصر تأثیرگذار در علم بازاریابی است. رخدادها و رقابت های موجود در بازار نشان می دهد که هنوز درک درستی از برند و برندسازی وجود ندارد. برند معادل کسب و کار و شرکت تجاری نیست.

مقايسه برندها با محصولات

چگونه مى توانیم میان برند و محصول تفاوت قائل شویم و آن ها را با یکدیگر مقایسه کنیم ؟

محصول هر آن چیزى است که ما به بازار ارائه مى دهیم تا بتوانیم توجه مخاطب را براى خرید و استفاده جلب کرده و نیاز یا خواسته اى را برآورده کنیم.