نوشته‌ها

معماری کسب و کار

معماری کسب و کار (Business architecture) چیست ؟ معماری کسب و کار به عنوان یک رابطه بین استراتژی های تجاری و دیدگاه ها توصیف می شود.

اتحاد استراتژیک

اتحاد استراتژیک (strategic alliance) را می توان به عنوان توافق بین دو یا چند شرکت برای دستیابی به اهداف مشترک تجاری با اشتراک نقاط قوت و منابع آنها تعریف کرد.

یک استراتژی تبلیغاتی (advertising strategy) جسورانه باید به مشکلات و فرصت هایی که می تواند بیشترین تأثیر را در فروش ، سود و ارزش یک شرکت داشته باشد ، بپردازد.

تفاوت بازاریابی استراتژیک و مدیریت استراتژیک

مفاهیم مدیریت استراتژیک در مورد شناسایی و توصیف استراتژی هایی است که مدیران می توانند انجام دهند تا بتوانند عملکرد بهتر و مزیت رقابتی برای سازمان خود کسب کنند.

استراتژی بازاریابی فدکس

استراتژی بازاریابی فدکس می تواند راهنمای مناسبی برای بسیاری از کسب و کارها در زمینه بازاریابی بویژه کسب و کارهای خدماتی باشد. شرکت فدکس ، شرکت پیشرو در تدارکات ، و لجستیک است .

رهنمودهاى دوازده گانه براى يك بازاريابى کارآمد

بازاریابی کارآمد چیست ؟  همه شرکتها از منابع فیزیکى و غیرفیزیکى بهره مند هستند . منابع فیزیکى ، سرمایه هاى مالى ، زیرساخت ، ساختمان ، و تمامى دارایى هاى فیزیکى شرکت مى باشند .

بازاریابی موبایل یک اسطوره است
ساختار نيروى فروش

در نظر گرفتن ساختار نیروی فروش ، محاسبه تعداد نیروی فروش و پورسانت فروش از جمله متغیرهای تاثیرگذار در مدیریت فروش و کنترل تیم فروش می باشد.

تهيه برنامه براى نيروى فروش

تهیه برنامه براى نیروى فروش ، اهمیت نیروی فروش در تهیه و اجراى برنامه هاى بازاریابى و نماینده فروش موضوع این مقاله آموزش بازاریابی و فروش در جهت ارتقاء دانش بازاریابی و فروش است.