نوشته‌ها

ماهیت مشارکت های راهبردی جهانی

مشارکت های راهبردی جهانی اتصال و ارتباط بین شرکت هایی را نشان می دهد که با همکاری یکدیگر اهداف مشترکی را تعقیب می نمایند.

عوامل موفقیت مشارکت های راهبردی جهانی
دلایل همکاری در مشارکت های راهبردی جهانی
تعمیم پیام در بازاریابی جهانی - قسمت سوم

در آغاز دهه ۱۹۸۰ « پیر لئوتارد – ووگت » مدیر عامل شرکت « نستله » نقطه نظرات مشابهی را در مصاحبه با مجله ادورتایزینگ ایج اعلام نمود :خبرنگار مجله : آیا علائق و ترجیحات مصرف کنندگان کشور های مختلفی که شما در آنجا ها فعالیت می نمایید متفاوت است ؟

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی - قسمت دوم

سؤال کلیدی که مدیران بازاریابی جهانی با آن مواجه می باشند آن است که آیا باید پیام تبلیغاتی مشخص و راهبرد رسانه به علت شرایط محیطی از یک منطقه به منطقه دیگر یا از یک کشور به کشور دیگر تغییر یابد یا خیر.

تعمیم پیام در بازاریابی جهانی - قسمت اول

متخصصان تبلیغات به طور کلی توافق دارند که نیاز های کلی ارتباطات و ترغیب مؤثر ثابت است و در کشور های مختلف به نحو یکسانی وجود دارد. در مورد اجزاء فرآیند ارتباطات نیز عقیده مشابهی وجود دارد.

بازار مشترک مخروط جنوبی

کشور های آرژانتین ، برزیل ، پاراگوئه و اروگوئه ( با جمعیت ۲۰۰ میلیون نفر و محصول ناخالص داخلی ۹۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ ) در ماه مارس سال ۱۹۹۱ توافق کردند که این بازار مشترک را برای کالا ها ، خدمات ، سرمایه و نیروی کار ایجاد نمایند.

جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا
کشور های حوزه کارائیب و بازار مشترک

این اتحادیه در سال ۱۹۷۳ به عنوان حرکتی در جهت یکپارچگی بیشتر کشور های حوزه کارائیب تشکیل و جایگزین « انجمن تجارت آزاد حوزه کارائیب » شد که در سال ۱۹۶۵ تأسیس گردیده بود.

شورای همکاری کشور های عرب حوزه خلیج فارس