نوشته‌ها

برندسازی کارفرما در برابر برندسازی مصرف کننده
شکوفا منش بررسی آسیب شناسی سیستم بازاریابی و فروش

عدم وجود سیستم های پژوهش بازاریابی و پژوهش بازار از جمله مهترین نقاط ضعف این دسته از شرکت هاست.

روانشناسی رنگ ها در برندسازی
روان شناسى مصرف كننده و قيمت گذارى
مصرف اعتيادى

مصرف اعتیادى : مصرف کنندگان تقریباً هرمحصول یا سرویسى را ممکن است براى تسکین ( لااقل موقتى ) یک مشکل و یا تأمین یک نیاز استفاده کنند

انگیزه ى سود گاه شرکت ها را بر آن مى دارد که محصولاتى تولید کنند که از دید برخى از افراد غیر قابل یا حتى زیان آور و قابل اعتراض است.

مفاهیم-رفتار-مصرف-کننده

رفتار مصرف کننده یک موضوع نوپاست که اولین کتاب های درسی در رفتار مصرف کننده در دهه ۱۹۶۰ تألیف شده اند، هر چند مفاهیم رفتار مصرف کننده به سال ها پیش از این بر می گردد.

قیمت و رفتار مصرف کننده