نوشته‌ها

اقتصاد رفتاری

شرکت‌هایی که اقتصاد رفتاری را در استراتژی بازاریابی در نظر می‌گیرند ۸۵% رشد فروش و ۲۵% حاشیه سود نسبت به رقبا دارند.
بسیاری از کسب و کارها از اطلاعات برای تأثیرگذاری بر تصمیمات خرید مشتری استفاده کرده‌اند، اما آن‌ها زمانی که می‌خواهند از آن اطلاعات استفاده کنند عناصر انسانی را کنار می‌گذارند.

بازاریابی مد

بازاریابی مد دقیقاً چیست و شامل چه مواردی است؟ بازاریابی مُد (fashion marketing) و مدیریت بازاریابی مد، فعالیت تبلیغاتی برند ها و محصولات مد به مشتریان بالقوه است.

ویژگی هایی که یک مصرف کننده را وفادارتر می کند

تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف کننده ها باید بیشتر طرفدار برند شما باشند، همچنین مصرف کننده وفاداری به سختی پیدا می شود. برندهای بیشماری در بین همه بخش ها از برنامه های وفاداری به عنوان تاکتیک های بازاریابی استفاده می شود.

بازاريابى حسى در به خدمت گرفتن ادراك براى مزيت رقابتى
مصرف لذت گرايانه و اقتصاد طراحى
مصرف اعتيادى

مصرف اعتیادى : مصرف کنندگان تقریباً هرمحصول یا سرویسى را ممکن است براى تسکین ( لااقل موقتى ) یک مشکل و یا تأمین یک نیاز استفاده کنند

انگیزه ى سود گاه شرکت ها را بر آن مى دارد که محصولاتى تولید کنند که از دید برخى از افراد غیر قابل یا حتى زیان آور و قابل اعتراض است.

مفاهیم-رفتار-مصرف-کننده

رفتار مصرف کننده یک موضوع نوپاست که اولین کتاب های درسی در رفتار مصرف کننده در دهه ۱۹۶۰ تألیف شده اند، هر چند مفاهیم رفتار مصرف کننده به سال ها پیش از این بر می گردد.