نوشته‌ها

مفاهیم-رفتار-مصرف-کننده

تعداد نسل ایکس که بین ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۵ متولد شده اند ، کم می باشد اما این گروه دارای ۱۲۵ میلیارد دلار درآمد اختیاری می باشند.

رفتار مصرف کننده

یکی از الزامات نخستین بازاریابی برای شرکت های کالای مصرفی پی جویی نسل بعد از جنگ جهانی دوم می باشد.