نوشته‌ها

مصرف اعتيادى

مصرف اعتیادى : مصرف کنندگان تقریباً هرمحصول یا سرویسى را ممکن است براى تسکین ( لااقل موقتى ) یک مشکل و یا تأمین یک نیاز استفاده کنند

انگیزه ى سود گاه شرکت ها را بر آن مى دارد که محصولاتى تولید کنند که از دید برخى از افراد غیر قابل یا حتى زیان آور و قابل اعتراض است.

مفاهیم-رفتار-مصرف-کننده

رفتار مصرف کننده یک موضوع نوپاست که اولین کتاب های درسی در رفتار مصرف کننده در دهه ۱۹۶۰ تألیف شده اند، هر چند مفاهیم رفتار مصرف کننده به سال ها پیش از این بر می گردد.

تعداد نسل ایکس که بین ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۵ متولد شده اند ، کم می باشد اما این گروه دارای ۱۲۵ میلیارد دلار درآمد اختیاری می باشند.

نسل بعد از جنگ جهانی دوم

یکی از الزامات نخستین بازاریابی برای شرکت های کالای مصرفی پی جویی نسل بعد از جنگ جهانی دوم می باشد.

مصرف کننده کیست

مصرف کننده کیست : اولین پرسشهایی که در زمینه ی مصرف به ذهن می رسد ، این است که مصرف کننده کیست ، چه کالایی را مصرف می کند و با تولید کننده چه فرقی دارد.