نوشته‌ها

چرا محصولات جديد شكست مى خورند

چرا محصولات جدید شکست مى خورند یا موفق مى شوند ، مهارت هاى بازاریابى ، پیدا کردن ایده هاى محصول جدید دو موضوع اصلی این مقاله بازاریابی و فروش در مدیریت محصول است.

برند چه چيز نيست

واقعاً برند چه چیز نیست ؟ بیایید بدون هیچ اشتباهى شروع کنیم. اگر ما برخى از تصورات غلط را درباره ى برند پاک کنیم ، مى توانیم فضاى بیشترى براى حقایق آن ایجاد کنیم.

موضوعات استراتژيك در پورت فوليوى محصول

محصولات در دو مقوله کلى قرار مى گیرند. محصولات به کار رفته براى استفاده و انتفاع شخصى که محصولات مصرفى نامیده مى شوند ؛ در حالیکه محصولات خریدارى شده براى فروش مجدد ، ساختن محصولات دیگر یا براى استفاده در عملیات یک شرکت محصولات تجارى نامیده مى شوند.

بازاریابی و فروش

مدیران کالا های بالغ برای تعیین « ایده های موفق » به یک چارچوب سیستماتیک نیازمندند. پروفسور جان ویر از دانشگاه نتردام چارچوب زیر را تهیه و ارائه کرده است.

افزودن کیفیت به آمیخته بازاریابی

بازاریابان درباره سطح کیفیت مورد نظر مصرف کنندگان از محصولاتشان و قیمتی که حاضر به پرداخت بابت آن محصولات هستند ، تحقیق می کنند.