هفت رویکرد برند

هفت-رویکرد-برند

هفت رویکرد برند

ترجمه و تألیف : دکتر محمود سمیعی نصر

ناشر : انتشارات چهارخونه

کتاب هفت رویکرد برند بیشتر جنبه تئوریک دارد تا عملی و کاربردی. ما این کتاب را به کسانی پیشنهاد می کنیم که علاقه مند به بررسی و کنکاش در مورد تکامل مدیریت برند هستند. این کتاب شامل سه بخش اصلی زیر و  یازده فصل است.

کلیات

هفت رویکرد برند

طبقه بندی

در بخش اول واژگان کلیدی در مدیریت برند معرفی و سپس تاریخچه ای از مدیریت برند از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۶ ارائه می گردد. هسته اصلی مطالب این کتاب در بخش دوم با عنوان « هفت رویکرد برند » قرار دارد. در بخش دوم هفت رویکرد در حوزه برند شامل رویکرد اقتصادی ، هویتی ، مشتر مدار ، شخصیتی ، رابطه ای ، اجتماعی و فرهنگی به صورت جامع معرفی و بررسی می گردد. سپس در بخش سوم که تنها شامل یک فصل است ، طبقه بندی مدیریت برند از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۶ ارائه می گردد.

تهیه و تنظیم : تیم پژوهش Marketing Iran Talent

0/5 (0 Reviews)