نوشته‌ها

ماتریس بی سی جی

ماتریس BCG عمدتاً برای شرکت های چند بخشی / چند محصولی مورد استفاده قرار می گیرد. ماتریس بی سی جی یکی از ابزارهای مهم در فرآیندهای بازاریابی است.

تصميمات-اساسى-در-تبليغات-پيشبرد-فروش-
تبلیغات-پیشبرد-فروش-و-استفاده-کنندگان-آن
پيشبرد-فروش-متمركز-بر-مصرف-كننده
اهداف-متمرکز-بر-مشتری-در-پیشبرد-فروش