نسل بعد از جنگ جهانی دوم

نسل بعد از جنگ جهانی دوم

نسل بعد از جنگ جهانی دوم

تغییرات در نسل بعد از جنگ جهانی دوم

اگر چه برخی مباحثه ها وجود دارد که آیا نسل بعد از جنگ جهانی دوم قطعاً یک خرده فرهنگ را تشکیل می دهد. یا خیر شباهت ها کافی در سبک زندگی میان این گروه عظیم از امریکایی ها که بین ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ متولد شده اند وجود دارد که این گروه یک تأثیر گسترده بر بازاریابان و افتصاد به عنوان یک کلیت دارد. ایالات متحده در حال حاضر تغییرات بنیادی در ویژگی های سنی جمعیت خودش را تجربه می کند. دلایل عمده برای تغییرات در سن متوسط امریکایی ها در طول ۴۰ سال گذشته در تغییرات شگرف در میزان زاد و ولد در طول نیم قرن گذشته قرار دارد. در طول رکود بزرگ دهه ۳۰ ، کاهش جمعیت رخ داد. تعداد بچه هایی که متولد می شدند در مقایسه با متوسط نرخ باروری در طول زندگی یک زن به سطح جایگزینی زاد و ولد ۱/۲ کاهش یافت و زاد و ولد کل ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد.

بحران قحطی زاد و ولد تا رشد سریع زاد و ولد بعد از جنگ جهانی دوم ادامه پیدا کرد. نرخ باروری به سرعت از ۸/۳ عبور کرد و تعداد کل موالید به میزان یک سوم بیش از سطح بحران افزایش یافت. رشد سریع زاد و ولد بعد از جنگ جهانی دوم تا ۱۹۶۴ دوام داشت. ولی این رشد سریع زاد و ولد رو به کاهش موالید گذاشت. این کاهش موالید که از طریق تغییرات در فن آوری پیشگیری زایمان ( به عنوان مثال قرص های کنترل زایمان ) و پیدایش زن کارمند ایجاد شد نرخ باروری که رو به پایین حرکت می کرد را به ۸/۱ در سال ۱۹۷۶ کاهش داد. یک نرخ بسیار کمتر از سطح جایگزینی. آخرین گروه موالید که از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ ادامه داشت امروزه توسط بازاریابان ، نسل X  نامیده می شود.

نقش نسل بعد از جنگ جهانی دوم در تغییر ماهیت بازار

این سلسله تغییرات در نرخ زاد و ولد یک افزایش ناگهانی بسیار بزرگ ۷۷ میلیون نفری ایجاد کرد. همینطور که زمان می گذرد و نسل بعد از جنگ جهانی رشد می کند. این افزایش ناگهانی در جمعیت مانند یک خربزه که توسط یک ماربوآ  بلیعده می شود پیشرفت می کند. برای مثال در سال ۱۹۸۰ کمتر از ۲۵ میلیون در سن ۴۰ سال بودند ولی تا سال ۲۰۰۰ این تعداد تقریباً دو برابر گردید ، همین طور که سال ها پشت سر گذاشته می شوند این افزایش ناگهانی جمعیت حرکت می کند ، مسن تر می شود و در ماهیت بازار تغییر ایجاد می نماید. در سال ۱۹۷۰ اکثر نسل بعد از جنگ جهانی دوم بین ۶ تا ۲۴ سال سن داشتند. تا سال ۱۹۹۵ اولین نسل بعد از جنگ جهانی دوم به ۵۰ سالگی رسیدند در حالی که سایرین در ۳۰ و ۴۰ سالگی بودند. این مصرف کنندگان تمایل دارند آسوده باشند و دارای مجموعه جدیدی از نیازها و خواسته های کالایی هستند. چون نسل بعد از جنگ جهانی دوم مبلمان ، پرده ها و فرش های گران قیمت خریداری می کنند ، تقاضا برای اسباب منزل در حال افزایش است. ( نشانه این تقاضا آن است که در حال حاضر حدود ۱۰۰ مجله در مورد طراحی خانه وجود دارد. )

مصادیق در مورد راهبرد بازاریابی

یکی از الزامات نخستین بازاریابی برای شرکت های کالای مصرفی پی جویی نسل بعد از جنگ جهانی II می باشد. در واقع ، یک قانون بازاریابی می تواند اینگونه نگاشته شود « آنهایی که به روش نسل بعد از جنگ جهانی دوم زندگی می کنند با این نسل خواهند مرد» . همانطور که سلایق و ترجیحات آنان با گذشت زمان تغییر می کنند ، سرنوشت تولید کنندگان به طور شگرفی تحت تأثیر قرار می گیرد. به عنوان مثال مک دونالد با بازار هدف سنتی ۵ تا ۱۷ سال که به میزان بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر در طول دهه ۸۰ کاهش یافت با خطر کاهش احتمالی درآمدها و از دست دادن نیروی کار اصلی خود یعنی جوانان مواجه شد. برای رهگشایی کردن تغییر سنی جمعیتی ، شرکت مک دوناالد افراد بازنشسته را برای کار کردن پشت پیشخوان ها به کار گرفت.

تغییر در روند بازاریابی

شرکت های دیگر نیز مجبور بودند تعدیلاتی را ایجاد می کنند. در سال ۱۹۸۱ وقتی که تولید جین به سقف ۵۶۰ میلیون رسید لی وای استراس بزرگترین تولید کننده پوشاک جهان بود. با این وجود تا اواسط دهه ۸۰ سود شرکت به طور شگرفی شروع به افت کرد و ۲۰ درصد تا سال ۱۹۸۸ پایین آمد. یکی از واکنش های راهبردی شرکت حرکت به سمت شلوارهای پارچه نخی خاکی و شلوارهای پارچه ای کلفت راه راه کتانی بود که در گستره میانسال نسل بعد از جنگ جهانی ۲ بهتر از جین زیبنده بود.

شرکت لی وایز

شرکت لی وایز در حال حاضر هر سال در حدود یک میلیارد از شلوارهای راحتی داکرز به فروش می رساند. فروش از طریق این واقعیت که مردان جوان تر که ممکن است شلوار جین را ترجیح دهند حداقل یک شلوار دیگر نیز نیاز دارند و شلوار داکرز مناسب پول آنها است مسیر شد. اگر چه بهبود مراقبت های مربوط به دندان تعداد کرم خوردگی هایی که نیاز دارند پر شوند را کاهش داده است ( در سال ۱۹۸۴ مجله فوریز خاتمه حرف مربوط به دندانپزشکی را پیش بینی کرد ). توجه نسل بعد از جنگ جهانی دوم به نگهداشتن چهره ی خوب منجر به ۲۰ درصد افزایش در تعداد دندان پزشکان و تقریباً دو برابر شدن متوسط درآمد دندان پزشکان بین ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ شد.

با این وجود ، همه چیز برای نسل بعد از جنگ جهانی دوم مثبت نیست ، به خاطر تعداد زیادشان ، این نسل مسایل کلان یافتن شغل را داشته اند. بسیاری برای مدت طولانی بیکار می شوند. یک پیامد این بیکاری وابستگی برخی از افراد این نسل به والدینشان برای حمایت مالی حتی در سن ۴۰ سالگی شان می باشد. این افراد آر . وای . آ ( بازگشت بزرگسالان جوان که دوباره نزد خویشاوندان بر می گردند ) و آی . ال . وای را ( بزرگسالان جوان که به طور ناقص شروع به کار کرده و از نظر مالی مستقل نیستند ) نامیده شده اند.