حوزه اختیارات بازاریابی و بازاریاب در کسب و کار به چه صورت است ؟

در این مقاله از مجموعه مقالات پرسش و پاسخ های بازاریابی به نقش و حوزه اختیارات بازاریابی و بازاریاب و مدیر ارشد بازاریابی در فعالیت های شرکت و چگونگی تاثیر آنها در سودآوری و کشف فرصت های بازار می پردازیم. می خواهیم به این سوالات بازاریابی پاسخ دهیم :

  • آیا هر شرکت بزرگى باید مطمئن شود که حداقل یک بازاریاب عضو هیأت مدیران خود دارد ؟
  • چه عواملى یک مدیر مارک تجارى موفق را پرورش مى دهد ؟
  • آیا باید به بازاریابان آموزش هاى مالى داده شود ؟
  • آیا برخى از کارکنان ، طبیعتاً ، در بازاریابى نسبت به دیگران بهتر هستند ؟
  • توصیه هاى شغلى براى مدیران بازاریابى آینده کدام است ؟
  • ایجاد و حفظ مزیت های رقابتی توسط بازاریاب ها چگونه است ؟
حوزه اختیارات بازاریابی و بازاریابMarketing and Marketer Authority
حوزه اختیارات بازاریابی و بازاریاب

حوزه اختیارات بازاریابی و بازاریاب تا کجاست ؟

 آیا هر شرکت بزرگى باید مطمئن شود که حداقل یک بازاریاب عضو هیأت مدیران خود دارد ؟ بازاریابان ، مطمئناً در هر بخش تولید محصول ، حق انتخاب و اظهار نظر دارند ، لیکن آیا آن ها در هیأت مدیران شرکت نیز همچنان این حق را دارند ؟ حوزه اختیارات بازاریابی و بازاریاب تا کجاست ؟

مدیران ارشد بازاریابى ، مطمئناً بخشى از تیم یا گروه مدیریت عالى ؛ در کسب و کارهاى شخصى ( شرکت هاى خصوصى ) درون شرکت هستند ، ولى بیشتر اوقات ، جایگاهى در هیأت مدیران شرکت هاى بزرگ ندارند . هیأت مدیران معمولاً زیر نظر مدیران مالى ، حسابدارى ، و انواع مدیران قضایى یا حقوقى است . لذا به ندرت مشتریان را درک کرده یا در موردشان پرسش مى کنند . دلیل قرار دادن مدیر ارشد بازاریابى هیأت مدیران شرکت ، آوردند صداى مصرف کننده به بالاترین سطوح مدیران درون شرکت است . شرکت جنرال الکتریک ، اخیراً یک مدیر ارشد بازاریابى را در سطح شرکت ، علاوه بر مدیر ارشد بازاریابى در هر بخش تولید محصول ، به کار گرفته است . این مدیران کارهاى درستى مى کنند ، ولى واقعاً استثنایى هستند . در واقع حوزه اختیار بازاریابی و بازاریاب نقش تعیین کننده در موفقیت شرکت خواهد داشت.

چه عواملى یک مدیر مارک تجارى موفق را پرورش مى دهد ؟

مدیران موفق مارک هاى تجارى ، نوعاً عاشق مدیریت مارک تجارى ، هستند و تمایل دارند که یک کسب و کار راه بیاندازند ، تا این که در حوزه تحقیقات بازاریابى ، تبلیغات تجارى ، فروش یا زمینه هاى دیگر تخصص یافته و خبره شوند . مدیریت مارک تجارىً، تصویرى وسیع از یک کسب و کار را در مقیاس کوچک فراهم ساخته و مهارت هایى را بین دست اندرکاران خود توسعه مى دهد که مى تواند به کسب موقعیت و مقام مدیریت عالى منجر شود . بهترین دانشجویان بازاریابی ، آن هایى هستند که مهارت هاى تحلیلى و انسانى را با بازاریابی تلفیق کردند . مدیران مارک هاى تجارى ، باید با بخش هاى زیادى مذاکره کنند و نیازمند مهارت هاى ارتباطى بینایین فردى و اعتبار برون سازمانى اند.

مقالات پیشنهادی

استخدام مدیر بازاریابی

آیا باید به بازاریابان آموزش هاى مالى داده شود ؟

قطعاً ، اما آیا بازاریابان به غیر از یادگیرى موضوعات مالى ، به روش دیگرى خواهند توانست موقعیت کسب درآمد و پول بیشتر را فراهم سازند و سپس بتوانند در قبال نتایج خود پاسخگو باشند ؟ آیا این پرسش یعنی اینکه حوزه اختیار بازاریابی و بازاریاب وسیع تر از آن چیزی است که در تصور است ؟

به هر حال ، با وجود آن که مى خواهم بازاریابان آموزش مالى قوى ببینند ، لیکن مایل نیستیم که آن ها در این کار افراط کنند . کارکنانى که از لحاظ مالى آموزش دیده اند ، مایلند تا بیشتر محافظه کار باشند تا ریسک ( خطر ) پذیر ، و ممکن است خلاقیت هاى جدید کم ترى از خود بروز دهند .

بازاریاب

بازاریاب

آیا برخى از کارکنان ، طبیعتاً ، در بازاریابى نسبت به دیگران بهتر هستند ؟

کارکنان در ویژگى هایى نظیر جذابیت ، صداقت ، ظاهر ، استحکام و خلاقیت ، نسبت به یکدیگر بسیار متفاوت اند . مثلاً شرکت هایى که در جست و جوى کارکنانى براى بخش فروش هستند ، ویژگى هایى را که تصور مى کنند هر فروشنده براى فروش محصولات مربوطه بدان نیازمند است ، تعریف مى کنند . براى مثال تجربه نشان مى دهد : بیمه نامه ، نیازمند صداقت و مهارت هاى ارتباطى خوب است ، فروش لوازم آرایشی ، نیازمند توانایى بزرگ نمایى مزیت ها است . ویژگى هاى مطلوب فروشندگان در میان صنایع مختلف ، بسیار متفاوت است .

مقالات پیشنهادی

فرآیند جذب و استخدام

توصیه هاى شغلى براى مدیران بازاریابى آینده

تعداد بسیار کمى از مدیران کل عمر شغلى خود را در یک شرکت صرف خواهند کرد . مدیران به تخصص علمى خود بیش از ماندگارى در شرکت تمایل خواهند داشت .

براى هر تخصص علمى ، بازارى وجود خواهد داشت و مدیران در جست و جوى فرصت هایى براى پیشرفت هستند . پس کلید موفقیت مدیران فردا ، مطالعه تخصص هاى علمى گوناگون و انتخاب حوزه اى است که بیشترین ارزش را در بازار داراست و همچنین باعث رضایت فردى در بلند مدت مى شود . شرکت ها به مزایا و پیشنهادات انگیزشى مناسب ترى براى جذب و حفظ مدیران متخصص نیاز دارند.

مدیر ارشد بازاریابی

مدیر ارشد بازاریابی

ایجاد و حفظ مزیت های رقابتی توسط بازاریاب ها

امروزه نسخه بردارى سریع از محصولات ، کوتاه شدن سریع دوره عمر محصولات ، افزایش اطلاعات قابل دسترس مشتریان و کم توجهى فزاینده آن ها به پیام هاى بازرگانى ، موجب شده که یافتن و حفظ یک مزیت رقابتى بسیار دشوار شود . آیا به نظر شما هنوز شرکت ها مى توانند به مزیت هاى رقابتى دست یابند ؟ حوزه اختیارات بازاریابی و بازاریاب برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی تا چه حد است ؟

درست است ، ایجاد و حفظ مزیت رقابتى ، براى شرکت ها به طور فزاینده اى دشوار مى شود . ما هنوز هم با ظهور انواع جدید کسب و کار ، محصولات و خدمات جدید ، غافلگیر مى شویم . چه کسى فکر مى کرد که قهوه مى تواند متمایز باشد ؟

هوارد شولتز ، زمانى که شرکت استارباکس را راه اندازى کرد ، به این کار دست زد . هر جامعه اى داراى ظرفیت هاى بالقوه اى است که در انتظار پر شدن از طریق کارآفرینان هوشمند و خلاق است . مشتریان مصرفى و سازمانى ( تجارى یا سازمانى ) در اولویت بندى خود براى ویژگى هاى خدمات مختلف شامل : کیفیت محصول ، دوام و ماندگارى ، قابلیت اطمینان و اعتبار ، ترکیبات و سبک و سفارشى سازى ( تولید همخوان با خواست مشترى ) اهمیت هاى مختلفى قائل مى شوند که با یکدیگر بسیار متفاوت هستند .

وظیفه یک بازاریاب خلاق

وظیفه یک بازاریاب خلاق ، شناسایى ظرفیت ها ، تخمین تقاضا و رفع نیازها و خواسته هاى آن ها ، با استفاده از بررسى و شناسایى اولویت هاى مشتریان مربوطه ، و به گونه اى است که هیچ رقیب دیگرى نتواند به نسخه بردارى کامل از کیفیت ، خدمات و چگونگى برقرارى روابط با مشتریان توسط آن تولید و عرضه کننده دست یابد .

تهیه و تنظیم : تیم مشاوره بازاریابی Marketing Iran Talent